Revizní dviřka

Nezbytnou součástí sádrokartonových systémů jsou revizní dvířka, která umožňují přístup

k rozvodným sítím na vnitřní straně sádrokartonových stěn, příček, šachet a podhledů.