Jak odstoupit od smlouvy

  • Pokud je kupní smlouva uzavřena přes internet (prostřednictvím e-shopu), má kupující právo od této smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu odstoupit
  • Odstoupení od smlouvy musí kupující doručit prodávajícímu buď e-mailem na adresu stavsem@stavsem.cz, nebo osobně v sídle prodávajícího na adrese Nádražní 3731, 276 01 Mělník
  • Při odstoupení od smlouvy musí kupující neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ohlášení odstoupení od smlouvy, na své náklady dodat zboží zpět prodávajícímu
  • Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení zboží

 

  • Výše zmíněná pravidla platí pouze v případě, že kupujícím není podnikatel. Při nákupu pro účely podnikání se odstoupení od smlouvy řídí individuálně uzavřenou kupní smlouvou.